Esbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180610-32

Fredningsnr.
290212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,8 x 29,5 m. Store af- og indgravninger i alle sider, nu tildels jæv- nede. På top en havedysse. Lyng i ager. Restaureret 1924 af NM (Kjær).
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.80 M. høj, 29.50 M. i Tværm., anselig, men stærkt ramponeret ved større Af- og Indgravninger i alle Sider (dels tilgroede, dels utilgroede). Ved ø. Fod en Vej; Ved s. Fod Plantage. Lynggroet i Hedegrænse. Tæt op til v. Fod et cirkelrundt Ildsted, ca. 1 M. i Tværm., paa Ildstedet laa Trækul og Aske. Et lignende Ildsted i lignende Dybde fandtes ved ø. Fod af Høj [sb.] Nr. 25. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1924 Museal restaurering
Journal nr.: 199/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 914/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 m h., 29,5 m i Diam. Store Af- og Indgravn. i alle Sider, nu tildels jævnede, paa Top en Havedysse. Lyng i Ager. Restaureret 1924 af Nationalmuseet (H. Kjær.)

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4,0 x 30,0 x 27,0 m. I top en smal rende. Stor, rund nedgravning Ø for top. Afgravning af NØ-fod, mindre huller rundt om på sider og ved fod, men alligevel en flot høj, alt gamle skader, tilgroede. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt stor høj. Burde soigneres og i hvert fald delvis frilægges, så den kunne ses. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)