Esbøl

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180610-32

Fredningsnr.
290212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,8 x 29,5 m. Store af- og indgravninger i alle sider, nu tildels jæv- nede. På top en havedysse. Lyng i ager. Restaureret 1924 af NM (Kjær).
Undersøgelsehistorie

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3.80 M. høj, 29.50 M. i Tværm., anselig, men stærkt ramponeret ved større Af- og Indgravninger i alle Sider (dels tilgroede, dels utilgroede). Ved ø. Fod en Vej; Ved s. Fod Plantage. Lynggroet i Hedegrænse. Tæt op til v. Fod et cirkelrundt Ildsted, ca. 1 M. i Tværm., paa Ildstedet laa Trækul og Aske. Et lignende Ildsted i lignende Dybde fandtes ved ø. Fod af Høj [sb.] Nr. 25. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1924 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,8 m h., 29,5 m i Diam. Store Af- og Indgravn. i alle Sider, nu tildels jævnede, paa Top en Havedysse. Lyng i Ager. Restaureret 1924 af Nationalmuseet (H. Kjær.)

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4,0 x 30,0 x 27,0 m. I top en smal rende. Stor, rund nedgravning Ø for top. Afgravning af NØ-fod, mindre huller rundt om på sider og ved fod, men alligevel en flot høj, alt gamle skader, tilgroede. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt stor høj. Burde soigneres og i hvert fald delvis frilægges, så den kunne ses. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf S
sf V
sf N
sf Ø