Esbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180610-51

Fredningsnr.
29029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20,5 m. I NØ en mindre og i S en større, tilgroet afgravning. I top et stort dybt hul, gravet i 1942. Fyr i læbælte. Matr.nr. 26a: Østlige halvdel af høj i skel til matr.nr. 25k, Sønder Vium.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 M. høj, 20.50 M. i Tværm. I Toppen en lille Sænkning, i nø. Fod nogle mindre, tilgroede Afgravninger, i s. Side en større Afgravning. Lynggroet og beplantet med Fyr, i Plantage. Over Højens Top et Skel. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 913/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m h., 20,5 m i Diam.; i NØ en mindre, i S en større, tilgr. Afgravn., i Top et stort, dybt Hul, gravet i 1942. Fyr i Læbælte. 1/ Vestl. ½. 2/ Østl. ½ med Hullet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 21,0 x 16,0 m. Top og sider - undtagen V-siden - fulde af huller og render efter udgravning af ræv, som stadig graver her. I et virvar af døde og/eller væltede buske og træer. Skeldige udgår fra S-fod. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)