Idum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-20

Fredningsnr.
22036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 1,7 x ca. 7 - 8 m. I toppen et hul. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1,20 M. h. Oprindelig c 14 M. i Diam. men nu afskrællet, saa at Diametren kun er 7-8 M. I Toppen er et 2,50 M. stort Hul. Lynggroet i Hede. Der er fundet 4 Urner og en Bronzesyl. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1,7 x c. 7-8 m. I Toppen et Hul. Lynggr. i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)