Engebæk Hus

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-25

Fredningsnr.
220341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,4 x 12 m. Toppen noget affladet. Foden noget afskåret af skel i syd- øst. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,40 M. høj, 12 M. i Diam. Toppen er noget affladet, ellers er Højen ret velbevaret. Lynggroet i Hede. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,4 x 12 m. Toppen noget affladet. Foden noget afskaaret i Sydøst af Skel. Lynggr. i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. Foden noget afskåret i Syd-Øst af Skel.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra S