Møllehøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-51

Fredningsnr.
220316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,65 x 11 m. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,65 M. høj. 11 M. i Diam. Overfladen er en Del forstyrret. Lynggroet i Hede I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1903 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt 1903 af Chr. Blinkenberg. B8050-51

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,65 x 11 m. Lynggr. i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
tæt bevokset ml hede og levende hegn af gran

Litteraturhenvisninger  (0)