Idum

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-64

Fredningsnr.
220333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,25 x 6 m. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 60-69. 11 Smaahøje, alle lynggroet i Hede. De ere aflagte efter Øjemaal. De fleste ere ikke over 0,50 M. høje; Terrainforholdene hindrede en nøje Maaling af saa smaa Højder. Diameteren er fra 5-9,50, for en enkelt dog 11 Meter. [Sb.nr.] 60 Diam. 5 M. [sb.nr.] 61 9 M. - [sb.nr.] 62 9,50 M; 1,20 M. høj. [sb.nr.] 63-65 6 M. ([sb.nr.] 65 er 0,75 M. høj). - [sb.nr.] 66 11 M. - [sb.nr.] 67 7-8 M. [sb.nr.] 67a 8,50 M. [sb.nr.] 68 7,50 M. [sb.nr.] 69 7 M. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 x 6 m. Lynggr. i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 60,61,64 og 65 fredede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Max 75cm høj.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.