Idum

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-80

Fredningsnr.
220322

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 06/07 1900, gdr. Christen Christensen, Kjeldahl. Afmærkn.: MS 1907, Søegård. Diplom Høj, 2,2 x 15 m. Velbevaret. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,35 M. høj, 14,50 M. i Diam. Mod Nord ses en ubetydelig Gravning, ellers er Højen velbevaret. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1900. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1927 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Inspektør Thomsens Beretning har 13 Høje fredlyste paa Matr.Nr. 13 af Idum Aar 1900. Deklarationen lyder kun paa 11 Høje. Th. Th. har saaledes en Fejl. Sagen efterset Juni 1927. Paa Grund af, at Beskrivelsen hos Th. og i Deklarationen (Søgaard) ikke er overensstemmende har Th's overflødige Høje ikke bestemt [kunne] idenitificeres. Dog synes [sb.] Nr. 79-84 absolut at være blandt de fredlyste.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,2 x 15 m. Velbevaret. Lynggr. i Hede. FM 1900 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
MS

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

Foto, oversigt