Hedehuse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-92

Fredningsnr.
210317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenum Hovedgård, matr.nr.3m, Råsted sogn: Høj i skel til 17b af Den vestlige del, Idum sogn. Høj, 1,5 x 14 m. Overfladen forstyrret. Hul i toppen. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(I Skel til Raasted Sogn) Høj. 1,50 M. høj, 14 M. i Diam. Overfladen er meget forstyrret, og der synes at være gravet efter Sten langs Foden. Lynggroet i Hede. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,5 x 14 m. Overfladen forstyrret. Hul i Toppen. Lynggr. i Hede. MP

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj: 2 x 15 m ca. Stort, dybt plyndringshul i top. Bevokset m enkelte løvtræer og fyrretræer i skov. På nordsiden stor jordbunke i forbindelse med højen, måske højfyld. På nordvestsiden tre aflange nedgravninger/fuger op af højsiden. På vestsiden lille cement mindesten. Mod SSØ en dyb men mindre gravning v fod.

Litteraturhenvisninger  (0)