Idum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-86

Fredningsnr.
220324

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/7 1900. Gdr. Christen Christensen, Kjeldahl. Høj, 1,25 x 17 m. Lynggroet i hede. Ca. 0,5 m dybt hul i toppen (ser ud til at være en halv snes år gammelt).
Undersøgelsehistorie

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 M. høj, 17 M. i Diam. Mod Sydøst er Mærker af en mindre Gravning. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1900. I Henseende til Matrikuleringen er Sognet delt i 3 Dele (foruden Gaarden Burlund), en vestlig, en mellemste og en østlig Del, der adskilles naturligt af de 2 Aaer Idom Aa og Grydeaa.

1901 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Blom 1901 i sognebeskrivelsen fra Raasted: Høj liggende paa faldende grund. Middelhøjde 1,60 m. Tværmaal 15,00 m. I toppen et tildels lynggroet hul af 5,50 m's tværmaal og 0,50 m's dybde. Rimeligvis udgravet. Lynggroet i hede og plantage.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 x 17 m. Lynggr. i Hede. c. 0,50 m dybt Hul i Toppen (ser ud til at være en halv Snes Aar gammelt.) FM 1900 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
c. 0,50 m dybt Hul i Toppen.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra NØ
Oversigt set fra S
Foto, oversigt