Ormstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-169

Fredningsnr.
220372

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 24/8 1900. Gdr. Bertel Henriksen. Diplom Afmærkn.: MS 1908, oberstl. Søegaard. Høj, ca. 1,3 x 17 m. Rævegrav i toppen. Beplantet med fyr på hede på en bakke.
Undersøgelsehistorie

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 1.30 M. høj. Diam. vag, c 17 M. Lynggroet i Hede. Paa Matr.No 4 er paa Marken fundet en Del Stensager. Endvidere er fundet Bundstykker af et Lerbæger fra sen Jærnalder. De fandtes ved Nedgravning af en Hest tæt vest for Mejeriet og laa 1½ Alen dybt.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ca. 1,3 x 17 m. Rævegrav i Toppen. Bepl. m. Fyr i Hede paa en Bakke. FM 1900 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1900. Fredlyst 1900

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Deb ligger i en lysning, i en plantage.