Hestbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-172

Fredningsnr.
220373

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1900. Gdr. Bertel Henriksen. Diplom Afmærkn.: MS 1908, oberstl. Søegaard. Høj, 1 x 15-16 m. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget tvivlsom Høj. 1 M. høj, 15-16 M. i Diam. Lynggroet i Hede. Paa Matr.No 4 er paa Marken fundet en Del Stensager. Endvidere er fundet Bundstykker af et Lerbæger fra sen Jærnalder. De fandtes ved Nedgravning af en Hest tæt vest for Mejeriet og laa 1½ Alen dybt.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 15-16 m. Lynggr. i Hede. FM 1900 MS

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1900. Fredlyst 1900

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)