Hestbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-235

Fredningsnr.
220356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,1 x 18,5 m. Fordybning i sydøstsiden. Skellet går som en gravet ren- de over højen. Beplantet i plantage. (Beskrivelse 1942). 1958: Lige nord for skellet står en 16 m lang, indtil 2 m høj, nøgen brink, fremkommet ved vejanlæg over højens nordlige del.
Undersøgelsehistorie  (8)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.10 M. høj, 18.50 M. i Diam. Beplantet i Plantage. Højen ligger i Skellet til Matr. No 6, og et Skeldige med Grøft gaar over Højen i NØ-SV og adskiller en ældre og en yngre Del af Plantagen. Sydvest for Højen ses ved Skellet flere Højninger, der synes kun at hidrøre fra Sandflugt.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,1 x 18,5 m. Fordybning i SØ.-Siden. Skellet gaar som en gravet Rende over Højen, Bepl. i Plantage. [[J. 1391/58: fredn. aflyst for den nordlige del på mark nr. 11m, da højen her er fjernet ved vejanlæg.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. Højens nordl. Del afgravet. [[Fredn. for denne del ophævet = Jfr. 1391/58. De 2/3 mod syd på matr.nr. 6 stadig fredet]].

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1391/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)