Kovfeld
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-281

Fredningsnr.
210327

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Idum kommune ejer kun en del af højen. Høj, 3 x 28 m. En del huller i øst- og vestsiden. Skel gravet som rende går over højen. Beplantet med fyr og græsgroet. Østlige del i plantagen, vest- lige i ager. Matr.nr. 20a: Høj i skel til matr.nr. 19a.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj, 28 M. i Diam. Østsiden er stærkt beskadiget, Vestsiden derimod ret velbevaret. Nord for Midten er den afgravet, og et Dige gaar over den. Beplantet med Fyr og lynggroet i Ager ved Hjørnet af en Plantage.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 x 28 m. En Del Huller i Øst- og Vestsiden. Skel gravet som Rende gaar over Højen. Beplantet med Fyr og græsgr. Østlige Del i Plantage, vestlige i Ager.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Del Huller også i Vestsiden. Græsgroet. Fredet.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)