Gl. Oldvejhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180802-290

Fredningsnr.
220351

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 13 m. 0,55 - 0,60 m dybt hul i toppen. Gravning i sydsiden. Lyng- groet i hede. Højen skal ved udskiftningen 1790 have haft navnet "Gl. Old- vejhøj".
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skel til Matr.No 3. Høj. 1.30 M. høj 13 M. i Diam. I Toppen er et 3 x 1.75 M. stort Hul, ikke særlig dybt [[55-60 cm dybt]]. Bundgraven er antagelig urørt. Lynggroet i Hede.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,3 x 13 m. 0,55-0,60 m dybt Hul i Toppen. Gravning i Sydsiden. Lynggr. i Hede. Højen skal ved Udskiftningen have haft Navnet "Gl. Oldvejhøj".

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Udskiftningen 1790, kaldes den "Gl. Oldvejhøj". Fredet

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)