Harrestrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180804-2

Fredningsnr.
220458

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 6/7 1900. Gdr. Mogens Chr. Eskildsen, Nørre Harrestrup. Diplom Afmærkn.: MS 1907, Søegaard. Høj, 5 x 35 m. I top et 11 m stort og ca. 2 m dybt tilgroet hul. Mod Ø mindre tilgroede huller. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5 M. høj, 35 M. i Diam. I Toppen er et 11 M stort c 2 M. dybt Hul med Udkastning mod N. Langs Foden er gravet efter Sten. Mod Øst er nogle mindre Huller. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1900. [Sb.nr.] 1-9 have været solgte til Vejvæsnet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 35 m. I Top et 11 m stort, ca. 2 m dybt tilgroet Hul. Mod Øst mindre tilgroede Huller. Lynggroet i Hede. FM 1900 MS 1907.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.