Hjattenhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180804-12

Fredningsnr.
2204114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1943: Rest af "Hjerteris høj", fuldstændig gennemgravet ved tyske militærøvel- ser 1943. I den ikke fjernede del af højen større og mindre nedgravninger efter lytteposter o.l. 3 store indgravninger i SV. I hede. 1951: "Hjerteris høj", 2,5 x 20 m. Græsklædt i plantage i militært øvelsesterræn. Restaureret 1951.
Undersøgelsehistorie  (12)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.10 M. høj; 28 M. i Diam. Højens sydøstre Halvdel er bortkørt; ogsaa af den nordvestlige Del er i ældre Tid taget en Del Fyld. Højen har været højere. Lynggroet i Hede. [Sb.nr.] 12-14 kaldes paa Matrikelkortet Hjattenhøje; paa Maalebordsbladet betegnes [sb.nr.] 12 som Hjerterishøj. Paa denne Lod og den mod Nord tilgrænsende ligger adskillige Højninger, af hvilken nogle have en regelmæssig Form. Da der imidlertid findes alle Overgange til ganske uregelmæssige Sandflugtsbanker, er det rimeligt at antage det hele for Sandflugt. [[Sb. 12, 13, 14 fredede, resaturerede 1951. J. 1429/58 om fredn. af sb. 12 samt restaur. v. militæret af alle 3 høje]]

1943 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2204:114, Status: D

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Hjerteris Høj", fuldstændig gennemrodet og afgravet ved tyske Militærøvelser i Efteraaret 1943. I den ikke fjernede Del af Højen større og mindre Nedgravninger efter Lytteposter og lign. 3 store Indgravninger i SV. I Hede. [[Restaureret 1951. Jfr. Journ. 100/51.]] [[Overført til frv. jfr. J. 1429/58]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fuldstændig ødelagt ved tyske Militærøvelser.

1951 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1429/58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1429/58 om fredningen; overført fra ikke-frv.

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hjerterishøj", 2½ x 20 m. Gran i Plantage, i militært øvelsesterræn. Restaureret 1951.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
kæmpe stor, fladtoppet høj, med eftergroet fordybning ind fra nord. ligger i kasernens øvelsesområde. rødhvide cementpæle rundt langs fod.

Litteraturhenvisninger  (0)