Frydendal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-7

Fredningsnr.
220365

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Råsted. Høj, 1,25 x 15 m. Bred gennemgravning i Ø-V. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höist tvivlsom Höi. Tværmaal 25,00 Met. Ligger paa Enden af en lang Flyvesandsryg med Længderetning NNV-SSØ. Den er lav ind mod denne Ryg, men höiere til de andre Sider. Toppen er borttaget af en bred flad Fordybning med Længderetning vinkelret paa Ryggens. Lynggroet i Hede.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 1,25 x 15 m. Bred Gennemgravning Ø-V. MP

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt høj i hede. 1,25 x 15 m. Bred gennemgravning i øst-vest. Den omgivende hede bliver nu beplantet. Blom: Yderst tvivlsom høj. Tværmaal: 25 m. Ligger paa enden af en langstakt højderyg (nnv-ssø). Lav mod ssø, højere til de andre sider. [[Fredet]]

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)