Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-5

Fredningsnr.
220380

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Råsted. Afmærkn.: MP Høj, 2,5 x 20 m. Østfod bevokset af egekrat. I toppen krater. Nordøstlige 1/3 bortskåret af grusgrav, der går i et med kra- teret. Mod S store huller. Nordfod let beskadiget. I nordlige halvdel rævegrave. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunehöi. Höide 3,30 met. Tværmaal 20,00-21,00 met. Den nordlige Halvdel er nogenlunde bevaret; den östlige noget medtaget af Gravninger; den nordöstlige Trediedel er borttaget af en Grusgrav. Lynggroet i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 2,5 x 20 m. Ø-Fod bevokset af Egekrat. I Toppen Krater. Nordøstlige Tredjedel bortskaaret af Grusgrav, der gaar i et med Krateret. Mod S store Huller. N-Fod let beskadiget. I nordlige Halvdel Rævegrave. [[Restaureret jfr. journ. 100/50.]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyng- og egebevokset høj i hede (Baunehøj) 2,5 x 20 m. I toppen krater. Nordøstlige tredjedel bortskaaret af grusgrav, der gaar i et med krateret. I syd store huller. Nordfod let beskadiget. I nordlige halvdel rævegrave. Den omgivende hede ved at blive beplantet. - Blom: 3,30 x 20-21 m. Den vestlige halvdel nogenlunde bevaret, den østlige medtaget af gravninger. Krateret nævnes ikke. [[Restaureret jfr. journ. 100/50. Fredet]]

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)