Raasted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-6

Fredningsnr.
220366

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Urnegrav (stenomsat), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Råsted. Høj, 1,75 x 13 m. Lidt forgravet i toppen. Den sydøstlige 1/3 bortgravet ved grusgravning. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 2,00 met. Tværmaal 16,00 met. Lynggroet i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 1,75 x 13 m. Lidt forgravet i Toppen. Den sydøstlige Tredjedel bortgravet ved Grusgravning. MP [[Restaureret jfr. journ. 100/50.]]

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt høj i hede. 1,75 x 13 m. Lidt forgravet i toppen. Den sydøstlige tredjedel bortgravet ved grusgravning. En del sten - muligvis fra en grav - er derved styrtet ned. Den omgivende hede bliver nu beplantet. Landpost Henry Møller, Skolegade, Vemb meddeler, at han her for nogle aar siden har udgravet en stenomsat urne med aske og brændte ben. Urnen stod lige under overfladen. Den syntes at have været forsynet med et trælaag. Det fundne blev gravet ned igen. Ved en eftergravning i toppen af den bevarede del af højen fandtes resterne af urnegraven. I løs, omgravet jord fandtes en samling sten fra haand- til hovedstørrelse, en enkelt større. Herimellem laa lerkarskaar og stumper af brændte ben. Den urørte højfyld laa ca 0,50 m. under overfladen. - Blom: 2 x 16 m. Lyngklædt høj i hede. [[Skaar og br. ben kasseret i 1948 af Broholm]] [[Restaureret jfr. journ. 100/50. Fredet]]

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum