Huldal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-9

Fredningsnr.
220364

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Råsted. Afmærkn.: MP Høj, 1,3 x 15 m. Fra SV indgravning til henimod midten. I NØ gammel rævegrav. Toppen noget affladet. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 1,10 met. Tværmaal 15,00 met.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 1,3 x 15 m. Fra SV Indgravning til henimod Midten. I NØ gammel Rævegrav. Toppen noget affladet. MP

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt høj i hede. 1,30 x 15 m. Toppen noget affladet med hældning mod vest. I nordøst gammel rævegrav. Fra sydvest indgravning til henimod midten. En del haand- hovedstore sten synes at stamme fra denne gravning. Lærer Aspel, Raasted Skole meddeler, at han for ca. 20 aar siden har gravet i højen. Omtrent midt i denne i en dybde af 1-1½ m. fandtes sten (hvordan de laa huskes ikke) og mellem dem følgende oldsager, der nu findes paa Raasted Skole: Tykn. økse (megalitkultur?). Kun et lille stykke af æggen ubeskadiget, resten ødelagt ved afhugning af spaaner til begge sider. L. 0,205, ægbr. ca. 0,07, nakkebr. 0,037. Et stykke af øksen var afslaaet, men atter limet paa. Ravperle (se tavle I, fig. 2). Overfladen revnet og for en stor del afsprunget. Spor af gennemboring. Blom: Høj. 1,10 x 15. [[Fredet]]

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)