Lykkensprøve
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-10

Fredningsnr.
2103123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Råsted. Afmærkn.: MP Langhøj, 36 m lang, 11 m bred, 2 m høj. Længderetning NV-SØ. Omtrent midt i højen gennemgravning på tværs. I højens SØ-ende en 4 m lang, 1,5 m bred nedgravning, hvis længderetning falder sammen med højens. I toppen flere gamle nedgravninger, mest i den sydøstlige halvdel. Flere mindre indgravninger i foden. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 36 m lang, 11 m bred, 2 m høj. Lyngklædt i Hede. Længderetning NV-SØ. Omtrent midt i Højen Gennemgravning paa tværs. I Højens SØ-Ende en 4 m lang, 1,5 m bred Nedgravning, hvis Længderetning falder sammen med Højens. I Toppen flere gamle Nedgravninger - mest i den sydøstlige Halvdel. Flere mindre Indgravninger i Foden.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt langhøj i hede. 2x11x36 m. Længderetning nordvest-sydøst. Omtrent midt i højen er gennemgravning paa tværs. I toppen af højen flere gamle nedgravninger mest i østhalvdelen. Ca. 4 m. fra højens østende ses en 4 m. l., 1½ m bred nedgravning, hvis længderetning falder sammen med højens. Bmd. Anton Christensen, Lykkensprøve meddeler, at han her har udgravet en stenkiste. Den var 2½ m. l. og godt 1 m. br., dybde ca ½ m. De ret flade sidesten var ca. 30 cm. høje. Dækstenene var udsøgte flade sten af omtrent samme størrelse som sidestenene, der var murede op til en slags hvælving over kisten. A.C mente, at have bemærket en knogle i kisten. Over kammeret var ca. 1 m. jord. Flere steder ses indgravninger i foden af højen, saaledes to steder i nordsiden (et ved hver ende), to steder i nordvestenden og et i sydsiden nær nordvestenden. Anton Christensen meddeler, at han her er stødt paa en fodkrans af oven paa hinanden stablede sten. Nogle af disse laa endnu paa stedet (diam. ca. 0,35). [[Fredet]]

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)