Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-29

Fredningsnr.
220388

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Femhøj. Høj i gruppen "Femhøje". 1,6 x 13 m. Lyngklædt og fyrrebevokset i hede. V- fod og -side bortskåret af grusgrav. Næsten overalt stærkt forgravet i ældre tid. NØ-siden stærkt forstyrret af tyske gravninger. Centralgrav rimelig- vis bevaret.
Undersøgelsehistorie  (9)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 1,30 met. Tværmaal 14,50 met. Overfladen er allevegne ödelagt af Gravninger af ringe Dybde. Vestlige Trediedel borttaget af en Grusgrav. Lynggroet i Hede.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i gruppen "Femhøje", 1,6 x 13 m. Lyngklædt og fyrrebevokset i hede. V-fod og -side bortskåret af en grusgrav. Næsten overalt stærkt forgravet i ældre tid. NØ-siden stærkt forstyrret af tyske gravninger. Centralgrav rimeligvis bevaret. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]].

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt høj i hede. 1,30 x 14,50 m. Overfladen er allevegne ødelagt af gravninger af ringe dybde. Vestlige tredjedel er borttaget af en grusgrav. 1950: I en nyere beskadigelse ses det, at højen er tørvebygget. [[Fredet]] [[Restaureret jfr. journ. 100/50]].

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)