Gammelmølle Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-24

Fredningsnr.
220384

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,25 x 20 m. Lyngklædt og fyrrebeplantet i nytilplantet hede. NNØ-siden helt bortgravet. Toppartiet er ret stærkt gennemgravet af ræve. I top og sider ses flere friske mundin- ger til rævegrave.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvivlsom Höi paa faldende Grund. Middelhöide 2,00 met. Tværmaal 22,00 met. Nordnordøstlige Trediedel er bortskaaren op til nybrudt Hede. Fylden ligner Flyvesand overordentlig meget og Höiens Form er langtfra overbevisende. Lynggroet i Hede.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 20 m. Lyngklædt og fyrrebeplantet i nytilplantet hede. NNØ-siden helt bortgravet. Toppartiet er ret stærkt gennemgravet af ræve. I top og sider ses flere friske mundinger til rævegange.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvivlsom høj paa faldende grund. Middelhøjde 2,00 m. Tværmaal 22 m. Lyngklædt i hede. Nord-nordøstlige tredjedel borskaaret op til nybrudt hede. Fylden ligner flyvesand overordentlig meget, og højens form er langtfra overbevisende. (Blom skriver om højene [sb.nr.] 24-25: De beskrevne høje har jeg antaget for at være de paa generalstabskortet med 8 og 9 mærkede, endskønt de pejlinger, som jeg tog paa stedet ved hjælp af et sigtekompas ikke stemmede synderlig godt med kortets angivelser. Trods den grundigste afsøgning af terrænet, var det mig nemlig ikke muligt at finde andre høje, som bedre svarede til de paa kortet afsatte.) [[Fredet]] [[1950: På det af Blom angivne sted fandtes intet spor af høj. En høj, der svarer til ovennævnte beskrivelse, fandtes derimod et stykke sydligere, nær skellet til Ulfborg s. Der er således næppe tvivl om, at højen er galt afsat af Blom. Signaturen er flyttet på kortet]].

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf NV
sf SV
sf Ø
Oversigtsfoto sf NØ