Femhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-30

Fredningsnr.
220389

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Femhøj. Høj i gruppen "Femhøje". 2,3 x 19 m. Lynggroet og fyrrebevokset, i hede med spredt fyrrebevoksning. Højen har i hovedsagen bevaret sin form, som ganske vist er meget uregelmæssig og med mange ujævnheder og huller. Af større be- skadigelser kan nævnes: I toppen et krater (5 m i diam., 0,6 m dybt) hvori er bygget en lav platform. Til denne fører en trappe op fra NV. I VNV-fod en indgravning (1,25 m bred, 2,5 m ind i højen). I V-siden en nyere nedgrav- ning (2 m i diam., 1,2 m dyb) nedenfor hvilken tilgroet fylddynge. I VSV- fod en mindre indgravning. I ØSØ-side en flad tilgroet gravning, ca. 2 m i diam. I N-side en nyere nedgravning (1,1 x 2 m, 1 m dyb). Fra højen en meget vid og smuk udsigt.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 2,40 met. Tværmaal 21,50 met. Udgravet med et nu næsten tilkastet rundt Hul af 5,30 met Tværmaal. I Hullet er der plantet en Kreds af Bjergfyr. Lynggroet i Hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i gruppen "Femhøje", 2,3 x 19 m. Lynggroet og fyrrebevokset i hede m. spredt fyrrebevoksning. Højen har i hovedsagen bevaret sin form, som ganske vist er meget uregelmæssig og med mange ujævnheder og huller. Af større beskadigelser kan nævnes: I toppen et krater (5 m i diam., 0,6 m dybt), hvori er bygget en lav platform. Til denne fører en trappe op fra NV.I VNV-fod en indgravning (1,25 m bred, 2,5 m ind i højen. I V-siden en nyere nedgravning (2 m i diam., 1,2 m dyb), nedenfor hvilken tilgroet fylddynge. I VSV-fod en mindre indgravning. I ØSØ-side en flad tilgroet gravning, ca. 2 m i diam. I N-side en nyere nedgravning (1,1 x 2 m, 1 m dyb). (Fra højen en meget vid og smuk udsigt). [[Restaureret jfr. journ. 100/50]].

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt høj i hede. 2,40 x 21,50 m. Udgravet med et nu næsten tilkastet rundt hul af 5,30 m's tværmaal. I hullet var der plantet en kreds af bjergfyr. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]].

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5947, oversigt, set fra SV
5946, oversigt, set fra Ø