Raasted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-33

Fredningsnr.
2203109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m. Græsklædt i ager. I toppen stort gammelt krater, (diam. 5 m), med åbning mod ØSØ. I bunden af dette krater et nyere krater (2 x 3,5 m) fra hvilket en smal gang fører ud, ligeledes mod ØSØ. Kratrenes samlede dybde er 1,5 m. I VSV en større flad sænkning i højsiden. Siderne er noget ujævne og forgravede og i V og N noget deformerede af gamle tilgroede jorddynger. I krateret ses spredte hånd- til hovedstore sten. Restaureret 1951.
Undersøgelsehistorie  (9)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 2,80 met. Tværmaal 17,00 met. Udgravet fra V (og S) med Underhuling. Toppen [..ulæseligt..]. Det ser ud, som om der havde været en Stenring omkring Höisiden.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 15 m. Græsklædt i ager. I toppen stort gammelt krater, (diam. 5 m) med åbning mod ØSØ. I bunden af dette et nyere krater (2 x 3,5 m), fra hvilket en smal gang fører ud, ligeledes mod ØSØ. Kratrenes samlede dybde er 1,5 m. I VSV en større flad sænkning i højsiden. Siderne er noget ujævne og forgravede, i V. og N. noget deformerede af gamle tilgroede jorddynger. I krateret ses spredte hånd- til hovedstore sten. Restaureret 1951. [[journ. 100/50]].

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,80 x 17 m. Udgravet fra V (og S) ved underhulning. det ser ud, som om der havde været en stenring omkring højsiden. [[Fredet]] [[Restaureret jfr. journ. 100/50]].

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)