Raasted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-35

Fredningsnr.
2203107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Råsted. Høj på bakketop, 1,3 x 12 m. Lyngklædt i hede. I toppen (lidt forskudt mod SV) stort krater (5 m i diam., 1 m dybt). I Ø- siden nedgravning (2 x 3,5 m, dybde 0,35 m). Oven for og nedenfor denne gravning ses tilgroede jorddynger. Højsiderne uden for gravningerne lidt uregelmæssige. Centralgrav måske bevaret. (Højen fredningsværdig p.g.a. sin beliggenhed).
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en ret betydelig naturlig Bakke er der gravet et Hul af 6,00 met Tværmaal og knap 1,00 met Dybde. Det har muligvis borttaget en Höi. Der siges at være taget Sten til Landeveien for 50 Aar siden.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj på bakketop, 1,3 x 12 m. Lyngklædt i hede. I toppen (lidt forskudt mod SV) stort krater (5 m i diam., 1 m dybt). I Ø-siden nedgravning (2 x 3,5 m, dybde 0,35 m). Ovenfor og nedfor denne gravning ses tilgroede jorddynger. Højsiderne udenfor gravningerne lidt uregelmæssige. Centralgraven måske bevaret. (Højen er fredningsværdig p.gr.a. sin beliggenhed).

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa toppen af en ret betydelig naturlig bakke er der graveet et hul af 6,00 m's tværmaal og knapt 1,00 m's dybde. Det har muligvis borttaget en høj. Der siges at være taget sten til landevejen for 50 aar siden. [[Fredet]]

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)