Jævnhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-49

Fredningsnr.
220399

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Blæsbjerg. Høj, 2 x 25 m. Græs- og lyngklædt i ager. Højen er ret flad (men dog ikke helt plan) top. I højen ses talrige ældre og nyere gravninger. De vigtig- ste er følgende: Den SØ-lige og S-lige del af højen er forgravet i ny tid ved store uregelmæssige indskæringer. I SSV har en grusgrav skåret et stykke af foden. I Ø og NØ er højsiderne overfladisk afgravet. Tæt ØSØ for højcentrum en nedgravning (3,5 m i diam., 0,7 m dyb). Tæt V for centrum et firkantet hul (1,25 x 3/4 m, 0,85 m dyb). På topfladens VNV-lige del et firkantet hul (3/4 x 0,95 m, 0,7 m dybt). Fra N-siden fører en smal rende 5 m ind i højen. NMI: Nogle af beskadigelserne i SØ- og Ø-side skyldes at børnene her har anlagt haver. Børnene har fået besked om at anlægge deres haver et an- det sted.
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevnhöi. Höide 2,20 met. Tværmaal 28,00 met. I Toppen et halvcirkelformet Hul med steile Vægge af 3,00 met Tværmaal og 1,00 met Dybde. Hele Sydsiden er stærkt medtagen af store Gravninger. I Nordsiden er der en smal Indgravning fra Foden helt op til den brede, flade Top. Lynggroet i Hede.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. Græs- og lyngklædt i ager. Højen har ret flad (men ikke helt plan) top. I højen ses talrige ældre og nyere gravninger. De vigtigste er følgende: Den sydøstlige og sydlige del af højen er forgravet i ny tid ved store uregelmæssige indskæringer. I SSV. har en grusgrave skåret et stykke af foden. I Ø. og NØ. er højsiderne overfladisk afgravet. Tæt ØSØ. for højcentrum en nedgravning (3,5 m i diam., 0,7 m dyb). Tæt V. for Centrum et firkantet hul (1,25 x 0,75 m, dybde 0,85 m). På topfladens VNV-ligste del et firkantet hul (0,75 x 0,95 m, 0,7 m dybt). Fra N-siden fører en smal rende 5 m ind i højen. (Nogle af beskadigelserne i SØ- og Ø-side skyldes, at børn her har anlagt haver. Børnene har fået besked om at anlægge deres haver et andet sted).

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt høj i hede (Jevnhøj). 2,20 x 28 m. I toppen halvcirkelformet hul med stejle vægge af 3,00 m's tværmaal og 1,00 m's dybde. Hele sydsiden er stærkt medtaget aff store gravninger. I nordsiden er der en smal indgravning fra foden helt op til den brede, flade top. [[Fredet]]

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)