Blæsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180805-54

Fredningsnr.
220396

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 1,45 x 14 x 32 m. Lyngklædt i hede. Længderetningen er NNV-SSØ. Ca. 11 m fra højens NNV-ende, i VSV-siden findes en ca. 5 m bred og 0,75 m dyb, uregelmæssig gravning. 18 m fra NNV-enden, øverst på højen ses et lille hul (0,8 x 1,5 m, o,4 m dybt). 10 m fra højens SSØ-ende er foretaget en meget stor indgravning fra NØ- siden. Den strækker sig 12 m ind i højen, er 5 m bred og 1,5 m dyb. (Her er for mange år siden fundet et gravkammer).
Undersøgelsehistorie  (7)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöi med Længderetning NV-SØ (332-152 grader fra N.). Længden omtr. 40,00 met. Höifoden utydelig. Den ser ud som en naturlig Forhöining. I den sydlige Del af den er der en Gravning med Længderetning SV-NØ. (60 grader fra N.) med Udgang mod NØ. Den er 14,00 met lang, 5,00 met bred og 2,00 met dyb. Deri skal der have været et firkantet Gravkammer bygget af brysthöie Sten, 4 i hver af Kammerets Sider, Deri fandtes Lerkarskaar. I den nordlige Del af Höien er der en Gravning i hvilken der efter Sigende ikke fandtes noget. Lynggroet i Hede.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1,45 x 14 x 32 m. Lyngklædt i hede. Længderetningen er NNV-SSØ. Ca. 11 m. fra højens NNV-ende, i VSV-siden findes en ca. 5 m bred og 0,75 m dyb uregelmæssig gravning. 18 m fra NNV-enden øverst på højen ses et lille hul (0,8 x 1,5 m, dybde 0,4 m). 10 m fra højens SSØ-ende er foretagen meget stor indgravning fra NØ-siden. Den strækker sig 12 m ind i højen, er 5 m bred og 1,5 m dyb. (Her er for mange år siden fundet et gravkammer).

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt langhøj i hede. Længderetning NV-SØ (332-152 grader fra N). Længde omtr. 40 m. Højfoden utydelig. Højen ser ud som en naturlig forhøjning. I den sydlige del af den er der en gravning med længderetning SV-NØ (60 grader fra N) med udgang mod NØ. Den er 14 m. lang, 5 m. bred og 2 m. dyb. Deri skal der have været et firkantet gravkammer bygget af brysthøje sten, 4 i hver af kammerets sider. Deri fandtes lerkarskaar. I den nordlige del af højen er der en gravning, i hvilken der efter sigende ikke fandtes noget. [[Fredet]]

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)