Femhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-15

Fredningsnr.
2203115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,4 x 17 m. Lyngklædt i hede. Fra det uregelmæssigt forgravede top- parti åbner 2 m brede udskæringer sig mod S og V. Deres dybde er henholdsvis 0,5 og 0,9 m. På siderne ses hele vejen rundt større og mindre huller. Ingen af indgravningerne er dog særlig store.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi. Höide 2,20 met. Tværmaal 20,00 met. Udgravet med to Indgravninger: en större fra V. en mindre fra S. som atter ere tilkastede eller sammenstyrtede. Hullet er meterdybt. I Nordvest- og Östsiden er der Gravninger. Lynggroet i Hede. Höiene [sb.nr.] 14, 15, 16, 21 og 22 danne en Höigruppe kaldet Femhöie. Skjellene mellem de Hedelodder, paa hvilke disse Höie ligger, ere ikke afmærkede; Eieren bo langt derfra og Naboerne af de nærmeste Huse vide ingen Besked; jeg forlod derfor Sognet uden at have Rede paa Höienes Fordeling paa Lodderne. Ven Gjenkomsten viste det sig, at Skjellene löb mellem Höiene, saa at grove Feiltagelser let kunde gjöres, hvorfor jeg bad Th. Thomsen om paany at undersöge Stedet. Det lykkedes imidlertid heller ikke ham at tilveiebringe Klarhed, men han formaaede den derboende Mand til at tage sig af Sagen og sende Museet Besked. Denne kom i Skikkelse af foreliggende Brev. Til de deri indeholdte Angivelser maa bemærkes, at de, hvad den Höi angaar, som han vil have liggende paa Mt.Nr. 33 ikke kan bringes i Overensstemmelse med de foreliggende Kort. Ligger der en Höi paa denne Lod, saa hörer den ikke til Femhöie. Jeg tror ikke, at der findes nogen Höi der. Som han skriver, findes der en hel Del Höie i Heden deromkring, men efter mit Skjön er det ikke Gravhöie; af samme Mening har Generalstabens Opmaaler været. Det er Forhöininger i Heden, i hvilke der har været sögt efter Sten til Veimateriale. En saadan, formoder jeg, er det, der ligger paa Mt.Nr. 33. Den Höi, som ganske sikkert ligger paa Mt.Nr. 37, har han derimod ikke lagt Mærke til.

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,4 x 17 m. Lyngklædt i hede. Fra det uregelmæssigt forgravede topparti åbner 2 m brede udskæringer sig mod S. og V. Deres dybde er henholdsvis 0,5 og 0,9 m. På siderne ses hele vejen rundt større og mindre huller. Ingen af indgravningerne er dog særlig store. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]]

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. [[Restaureret jfr. journ. 100/50]]

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5852, oversigt, s.f. SV