Lystlund Bjerge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-78

Fredningsnr.
230313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kreaturfold. Cirkelformet anlæg. 23 m i indre diameter, bestående af en ca. 2,5 m og fra 0,5 til 1,3 m høj jordvold, med en 3 m bred åbning i ØSØ.
Undersøgelsehistorie  (4)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringformet Dige. Tværmaal 21,00 met. Diget er aabent mod Ø. Neden om det er der en 3,00 met bred Grøft, hvoraf Jorden til Diget rimeligvis er taget.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)