Lystlund Bjerge

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180809-25

Fredningsnr.
230314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst Kreaturfold. Cirkelformet anlæg. 28 m i indre diameter, bestående af en ca. 3 m bred og fra 0,5 til 1 m høj jordvold, med en 2 m bred åbning i ØSØ.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringformet Dige. Tværmaal 27,00 met. Diget er aabent mod Ø. Begge Diger vides at være Studefolde for Nörre og Sönder Vosborgs Hjorder.

1998 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Cirkelformet anlæg. 28 meter i diameter, bestående af en ca. 3 meter bred og 0,5 meter høj vold med åbning mod ØSØ.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5820, oversigt, s.f. NØ
5819, oversigt, s.f. S
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje