Abildhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190101-2

Fredningsnr.
34084

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. d. 27/8 - 1912 (Anders Thorsen). Diplom. MS (1919, oberstl. Lund). Høj, "Abildhøj", 20-22 m. i N-S, 14-15 m. i Ø-V, 3,30-3,50 m. høj. Affladet top, ujævne sider, der står ret stejlt imod Ø og V. Tæt bevokset med træer og buske, i have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. Højde 3,6 met. Tværmaal ca. 28 met. Foden afgravet og sammenskreden. Store, temmelig overfladiske Beskadigelser navnlig mod Syd og Vest. Toppen noget affladet, men en omtr. 2 met. bred, tilsyneladende overfladisk Nedgravning.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Abildhøj", 20-22 m i nord-syd, 14-15 m i øst-vest, 3,30-3,50 m høj. Affladet top, ujævne sider, der står ret stejlt imod øst og vest. Tæt bevokset med træer og buske, i have.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Abildhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I Ø tangeres højfoden af tilkørselsvej; herved slides siderne stejle og står afskåret - dette gælder for hele højen undtagen i S-siden. På den affladede top er bygget et legehus af brædder, der bør fjernes. Højens omrids ujævnt; i V et indsnit ved træ. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)