Svenskhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190101-26

Fredningsnr.
34083

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. d 27/8 - 1912 (Andreas Dahl). Diplom. Afmærkn.: MS (1919, oberstl. Lund ) Høj, "Svenskhøj", 3,5-3,6 x 18-19 m. I toppen stort krater, i siderne gamle kartoffelkuler og andre , mindre beskadigel- ser. Sneglegang til toppen fra NV. Bevokset med græs, lyng og hindbær, i have.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 4,5 met. Tværmaal 22 met. Mindre Nedgravning i Toppen. Større Nedgravning i den sydøstre Side. Kartoffelkuler mod Østsydøst. Mindre, overfladiske Beskadigelser med paafølgende Nedskridninger paa alle Sider.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Svenskhøj", 3.5-3.6 x 18-19 m. I toppen stort krater. i siderne gamle kartoffelkuler og andre, mindre beskadigelser. Sneglegang til toppen fra nordvest. Bevokset med græs, lyng og hindbær, i have.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Svenskhøj". I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: På højen 1 større træ og mange ahornbuske, der bør fjernes. De gamle skader tilgroede. Højfoden noget stejl som efter for tæt pløjning. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, buske. Foto: F 05.36.79-SØ. S/H 05.05.79-SØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)