Gamst
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190101-32

Fredningsnr.
34081

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. d. 10/9 - 1912. (Anst sogneråd). MS (1919, oberstl. Lund ) på nordsiden. Høj, 19-20 m. i N-S, 14-15 m. i Ø-V, 3,8-4,2 m. høj. Mindre beskadigelser i siderne, iøvrigt velbevaret. Firkantet af- pløjet. Bevokset med gyvel, græs og lyng samt 1 træ, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 4,3 met. Tværmaal 15-19 met. Højfoden er afgravet, navnlig mod Øst og Vest, og Siderne derefter nedskredne.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19-20 m i nord-syd, 14-15 m i øst-vest, 3.4-34.2 m høj. Mindre beskadigelser i siderne, i øvrigt velbevaret. Firkantet afpløjet. Bevokset med gyvel, græs og lyng samt 1 træ, i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I højtop ses en ny rævegrav. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.34.79-V. S/H 05.03.79-V.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)