Kongsbjerg

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190101-63

Fredningsnr.
34087

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Vejle amt har i 1995 konstateret, at ejerlav, matr.nr, kommune og nyt amt er ændret. Der er ikke foretaget omtinglysning. Høj, "Kongsbjerg", meget anselig, 5-5,5 x 20-24 m. Står med stejlbrink (2-2,3 m. høj) mod Ø og SØ. Indbygget i østsiden en mindre, gammel, muret kartoffelkælder. Sneglegang til top- pen fra NØ, ujævn overflade. Umiddelbart op til brinken i N og SØ er opført diverse skure. Bevokset med græs og mange træ- er, i plantning.
Undersøgelsehistorie

1890 Genstand givet til museum
Museet på Koldinghus
Inventarnr. MKH O. 418-423 fundet en i gravhøj på "Kongsbjerggårds" mark (sb. 51-60 og sb. 63). MKH O. 418 skulle være fundet i en gravhøj på "Kongsstedgårds" mark [muligvis en fejlagtig lokalitetsoplysning]. Alle genstandene blev erhvervet / købt samlet til MKH af J. O. Brandorff d. 24/8 1890.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Beplantet, i Have.

1928 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen beset Sept. 1936. Den er ikke egnet til Fredning, da den er beskadiget med store Afgravninger af Siderne, ved Anbringelsen af et Vognskur og en Kartoffelkælder. Ejeren vilde tilmed gerne have en Erstatning, hvis der skulde foretages Fredlysning.

1936 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM C 23445.

1936 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. N01 (v. H. C. Broholm) og Thure Schachner, ang. fund af en urne i toppen af en gravhøj. Gravhøjen lå i et hjørne af selve gården; "Kongsbjerggård" - ejet af Laur. Jensen, direkte ved Kolding Ribe vej nær nedkørslen til Lunderskov By. Højen var ca. 6 m. høj og 25 m. i diameter. Den var beplantet og kanterne noget afgravede, bl.a. fandtes et vognskur anbragt i højens ene side. Urnen (FRJ) med indhold samt løse skår af overdelen blev afsendt til N01. (NM C 23445).

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kongsbjerg", meget anselig, 5 - 5.5 x 20-24 m. Står med stejlbrink (2-2.3 m. høj) mod øst og sydøst. Indbygget i østsiden en mindre, gammel, muret kartoffelkælder. Sneglegang til toppen fra nordøst, ujævn overflade. Umiddelbart op til brinken i nord og sydøst er opført diverse skure. Bevokset med græs og mange træer, i plantning.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kongsbjerg". Høj. Meget anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Ingen ændringer til det bedre. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, delvis fjernelse, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt