Bække
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-46

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3780, p. 9: DNF 5-6/06.

Undersøgelsehistorie  (11)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget ødelagt Høi. Høide 2,50 met. Tværmaal 22,00 met. I Toppen er der et Hul af 6-7 met Tværmaal og 1,50 met Dybde; Udgang mod S. Høiens nordøstlige Sektor er aldeles ødelagt, tildels borttaget ved Gravning. Det ser ud som om der havde været en Stenring om Foden eller en Stenlægning over hele Høien; der ligger en Mængde store Sten ved den nordlige og østlige Højfod.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 350/06
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Genstand givet til museum
Journal nr.: 350/06
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DNF 5-6/06: To betalingsringe (spiralfingerringe) af guld fra "Lille Hamborggaard", Ribe Amt. Fundet og indsendt af Niels Mikkelsen, Lille Hamborggaard, ved brev af 13/6 1906. Oplysninger også i udfyldt spørgeseddel med rids af lodden. 5-6/06 blev fundet ved gravning efter sten i en høj på matr. nr. 20 a af Bække / antagelig Lille Hamborggård, Bække S., Malt H. Fundet skete d. 25. maj 1906.

1951 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 ½ x 22 m, helt ødelagt af store gravninger. Vestsiden bortgravet af grusgrav.

1958 Museal udgravning
Journal nr.: 948/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet af N01 v. Olfert Voss i 1958 [afventer endnu beretning i 2011].

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Var ved tidligere registrering helt ødelagt ved gravninger. V-siden forsvundet ved grusgravning. Højen blev senere udgravet af NM(J.948/58). Ved nybesigtigelsen kunne højen spores som en 20 cm. uregelmæssig højning i marken. Foto: S4015-F154/075.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2010 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 18324-28: Yngre bronzealders fund (keramik og brændte ben) fra Lille Hamborggård, Ribe amt. Fundene stammede ifg. sognebeskrivelsen fra en høj, der allerede i 1898 var stærkt ødelagt. Ved gravning efter sten i højen fandtes i 1906 to spinkle spiral-guldringe, Dnf. 5-6/06 (jour. nr. 350/06). Højen blev udgravet af O. Voss i 1958 (ingen beretning). Da fundene fra Voss' udgravning blev blandet sammen med fund fra andre lokaliteter (bl.a. Bækkemonumentet) er det noget usikkert hvilke af Voss' fund egentlig stammer fra Lille Hamborggård. [Sammenføres angivelsen af det gamle matr. nr. 20 a envidere med stednavnet Lille Hamborggård samt sb. 46's placering på landkortet - et stykke fra Lille Hamborggård i et område med flere rundhøje - forekommer det angivne fundsted heller ikke fuldstændig sikkert. Fundene fra 1906 og 1958 kunne stamme fra to forskellige høje i samme område].

2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: SJM 232
Sydvestjyske Museer
Højen blev udgravet af Nationalmuseet i 1958.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)