Høghøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-72

Fredningsnr.
33076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3790, p. 13-15.

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Høghøj", 2 x 17 m. Ret flad top, hvori lille udhuling, hvorfra en flad afgravning fører mod SØ. Lyng og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1897 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 396/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midlertidig fredning fra 1 til 10 år af tre rundhøje, beliggende på matr. 1 g af Skjødegaard, til Nationalmuseets undersøgelse. Tre af de på lodden liggende høje blev undersøgt af Nationalmuseet i 1898, endvidere undersøgtes tre overpløjede høje på samme lod i 1907.

1898 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM C 9446-50: Lerkarskår, to svanehalsnåle af jern samt en bronzering, FRJ per. I. Fund fra Høghø, Ribe a. Indsendt af museumsassistent H. A. Kjær som udbytte af undersøgelse for museet. Jvf. beretning af april 1899. Stammer fra "Høghøj" på matr. nr. 1 g af Skjødegaard, Bække s., Anst h., Ribe a. De små bronze- og jernsager er fundne mellem de brændte ben i lerkarret NM C 9447 (udpakket af Sarauw). Karrene NM C 9446-47 stod jævnsides i toppen af højen et godt stykke nede i en meget stor bronzealders-stendynge.

1898 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 6888-93: Lerkarskår, lerkar (Y. Br. per. VI) samt ragekniv af bronze (Æ. Br. per. III). Højfund fra Høghøj i Ribe a. Udbytte af undersøgelse for museet ved assistent H. A. Kjær. Jvf. beretning af april 1899 samt NM jour. nr. 472/98. Fundet i høj 1 under gaarden "Høghøj", matr. nr. 1 g af Skjødegaard, Bække s., Anst h. Ribe a.

1898 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 17140-41: Retvægget lerkar og stridsøkse, EGK. Højfund fra Høghøj, Ribe a. Indsendt af assistent H. A. Kjær som udbytte af undersøgelse. Jvf. beretning af april 1898 samt NM jour. nr. 472/98. Fundet i beretningens høj 1 på gaarden "Høghøj"s mark, matr. nr. 19 af Skjødegaard, Bække s., Anst h. Ribe a. Højen var 3 m. høj og 17 [...?] bred. Oldsagerne lå i en enkeltgrav med svær stenramme (bundgrav) med længderetning nærmest Ø-V. I højere liggende grave i højen fandtes NM B 6888-93.

1898 Museal udgravning
Journal nr.: 472/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beliggende på "Høghøj"s marker på matr. nr. 1 g af Skjødegaard. Undersøgt i 1898. En meget medtaget høj, ca. 3,0 m. høj og 17 m. bred, afgravet i alle sider undtagen mod N. Ved udgravningen afdækkedes: Stendynge A og stendynge B. I stendynge B fremkom et trugformet gravleje (gravleje C) der indeholdt brændte ben. I stendynge A fandtes 5 sekundære grave m.m., heriblandt to lerkar [urner] med brændte ben (kar 1 og 2; NM C 9446-50). I stendynge A lå også lerkarskår og brændte ben (NM B 6888-89) [grav?], en hob af brændte ben med fragmenter af en ragekniv af bronze (NM B 6893) [grav?], yderligere to lerkar [urner] det ene dækket af en flad skål (NM B 6890-91) og det andet (NM B 6892) omgivet af en karakteristisk stensætning. I højens midte, nær bunden, fremkom højens primære centralgrav; en enkeltgrav fra stenalderen (stenramme D med grav E) heri lå NM A 17140-41. I højen fandes ingen undergrav. (NM A 17140-41, NM B 6888-93 og NM C 9446-50).

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høghøi.. Høide 3,00 met. Tværmaal 17,00 met. Høien er meget medtaget idet alle Siderne med Undtagelse af Nordsiden er afgravede; derved er der fremkommet nogle Sten. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1979: Græs.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Høg-Høj", 2 x 17 m. Ret flad top hvori lille udhuling, hvorfra en flad afgravning fører mod SØ. Lyng og græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høghøj". Tilstand som tidligere beskrevet med den tilføjelse, at højen har flere bare pletter især i S-siden; de synes ikke forårsaget af kreaturer, da overfladen disse steder ikke er nedhulet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, hul i top. Foto: S/H, 04, neg.nr. 31, set fra SV. F, 04, neg.nr. 11, set fra SV. Flyfoto S4015-F153/102. Bevoksning: 1979: Græs.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)