Kragelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-87

Fredningsnr.
330752

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,4 x 6 m. Hul i toppen. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (14)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ubetydelig Tue. Lynggroet i Hede. Udgravet.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 0,4 x 6 m. Hul i toppen. Lyng i hede.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 911/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsbehandling samt en omfattende korrespondance i mellem O. Voss / M. Ørsnes-Christensen og N01 angående diverse beskæftigelsesarbejder udført i 1956 (heriblandt Bække-undersøgelserne). Følgende sager blev behandlet: Udgravninger : NM jour. nr. 1130/56, Bækkemonumentet, skibssætnig. NM jour. nr. 933/56, Ny Lykkegård, stenlægning. NM jour. nr. 1107/56, Ny Lykkegård, overpløjet høj. NM jour. nr. 1108/56, Bække Mark, sb. 20, overpløjet høj. NM jour. nr. 1109/56, Grønninghøj, sb. 18, overpløjet høj. NM jour. nr. 685/56, V. Thorsted, Gammelenge, stenlægning. Besigtigelser: NM jour. nr. 812/56, Kragelund, fredningssag. NM jour. 1056/56, Nyby, Benborg, fund af jernslagger. NM jour. nr. 1132/56, Skibsdraget, offerfund m. lerkar. NM jour. nr. 1160/56, Asbo, overpløjet høj. NM jour. nr. 1157/56, Søndervang, gravplads el. boplads fra ÆRJ. NM jour. nr. 490/56, Dostrup, Novrups gravninger. NM jour. nr. 1057/56, Revsing, gruber med lerkarskår, Novrup. NM jour. nr. 1041/56, Møsvrå, skålgruber. NM jour. nr. 492/56, Lejrskov, overpløjet høj, Novrups gravning. NM jour. nr. 1156/56, Gejsing, dyssekammer, undersøgt af Novrup.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved fornyet besigtigelse d. 15/11 1956 var højene sb. 87, 92 og 95 tilfredsstillende istandsatte, medens højen sb. 91 fremdeles var overpløjet i hele sin udstrækning. Ejeren måtte derfor ved fornyet skriftlig henvendelse fra NM I gøres opmærksom på, at også denne høj var fredet og burde reetableres omgående.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af de beskadigede gravhøje sb. 87, 91, 92 og 95 i Bække sogn, der af ejeren var blevet lovet udbedret før 15/10 d.å. (jvf. skrivelse af 4/8). Højenes tilstand svarede imidlertid ganske til den beskrivelse, som inspektør Vebæk havde givet d. 26/4 d.å. Ejeren kontaktes.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
D. 26/4 1956 besigtigedes en højgruppe nord for Kragelund, hvoraf flere høje, ifg. indberetning af 22/4 1956 fra lærer Novrup, Staushede, var blevet overpløjet og beplantet med gran. Da beliggenheden af de fredede ifh. til de ikke-fredede høje var uklar ved 1. besigtigelse blev en ny besigtigelse nødvendig d. 29/5 1956. Herefter kunne flg. oplyses: Den pågældende højgruppe omfattede højene sb. 86-97, Bække. Af disse høje var de 7 (sb. 86, 87, 88, 91, 92, 93 og 95) fredet. Af de ikke fredede høje så de 2 sydligste (sb. 96 og 97) ud til at have været overpløjet i længere tid, medens højene sb. 89 og 94 (begge noget ubetydelige) tilsyneladende var blevet ompløjet og beplantet med gran. Høj sb. nr. 90 var kun en lille rest - det østligste af en høj, hvoraf den øvrige del var bortskåret af landevejen. Af de fredede høje var sb. 86, 88 og 93 intakte, medens de 4 andre høje (sb. 87, 91, 92 og 95) var beskadigede som følger... [jvf. sagen]. De 4 beskadigede høje skulle reetableres. D. 4/6 1956 aftaltes med ejeren at denne havde udbedret skaderne på de 4 fredede høje inden d. 15/10 1956.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af overpløjning samt beplantning af flere gravhøje - heraf flere fredede - beliggende på matr. 1 ak af Kragelund. [Sagen omfatter i sin helhed sb. 86-97 i Bække s., Anst h.].

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 563/57; 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af sb. 87, 92, 95 og 91 der alle var blevet istandsatte.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)