Kragelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-77

Fredningsnr.
33077

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,1 x 20 m. I toppen hul, 2 x 1,5 m. Rævegrave. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 1,10 met. Tværmaal 20,00 met. Udgravet med et nu halvtildækket Hul af 2,00 met Længde fra Ø-V; 1,50 met brede. Lynggroet i Hede.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,1 x 20 m. I toppen hul, 2 x 1½ m Rævegrave. Lyng i hede.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre høj. Noget medtaget. Højtoppen er affladet med sænkning hvori flere rævegrave. Overflade ujævn, hvilket kan skyldes kreaturtramp. Højens S-lige side, der rager ud i dyrket mark lige afskåret af plov. Højen er bevokset med græs og i den N-lige side med graner. Højen er ellers pæn, men fortsat græsning og ophold på højen af kreaturer vil ødelægge den; der bør nok påtales og opfordres til indhegning. Beliggende i dyrket mark op til mindre granbevoksning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), plantage. Foto: S/H, 04, neg.nr. 30, set fra S. F, 04, neg.nr. 09, set fra S. Flyfoto 4015-F153/101.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)