Kragelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-79

Fredningsnr.
33078

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. I toppen et 3 m bredt hul, hvorfra grøft mod N. Rævegrave. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,00 met. Tværmaal 20,00 met. Udgravet med et nu halvtilkastet Hul i Toppen af 2,00 met Tværmaal. Deraf er der taget nogle Sten. Bevoksning: 1979: Græs

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 20 m. I toppen et 3 m bredt hul, hvorfra grøft mod N. Rævegrave. Lyng i hede.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Temmelig medtaget. Højen er beskadiget af kreaturer, der har sparket hvilegruber op over hele højen; heri har 5-6 ræve lavet grave til yderligere skade. Disse steder er bare og findes fra fod til top. Højen er ellers græsklædt og ligger i dyrket mark. Skaderne fra kreaturerne bør påtales og indhegning foreslås. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Foto: S/H, 04, neg.nr. 29, set fra N. F, 04, neg.nr. 07, set fra N. Bevoksning: 1979: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)