Kragelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-92

Fredningsnr.
33072

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 22 m. I top hul, 3 m bredt, 1 m dybt; i vestsiden 3 huller og 3 ved foden. Lyng i hede.
Undersøgelsehistorie  (15)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi. Høide 2,70 met. Tværmaal 22,00 met. Udgravet med en nu halv tilkastet , kvadratisk Hul af 3,00 met. Sidelinie. Der skal være fundet 2 Stridsøxer, 1 Flintøxe og 1 Spyd. Lynggroet i Hede.

1898 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. I top hul, 3 m. bredt, 1 m. dybt. I vestsiden 3 huller og 3 ved foden. Lyng i hede.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 911/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagsbehandling samt en omfattende korrespondance i mellem O. Voss / M. Ørsnes-Christensen og N01 angående diverse beskæftigelsesarbejder udført i 1956 (heriblandt Bække-undersøgelserne). Følgende sager blev behandlet: Udgravninger : NM jour. nr. 1130/56, Bækkemonumentet, skibssætnig. NM jour. nr. 933/56, Ny Lykkegård, stenlægning. NM jour. nr. 1107/56, Ny Lykkegård, overpløjet høj. NM jour. nr. 1108/56, Bække Mark, sb. 20, overpløjet høj. NM jour. nr. 1109/56, Grønninghøj, sb. 18, overpløjet høj. NM jour. nr. 685/56, V. Thorsted, Gammelenge, stenlægning. Besigtigelser: NM jour. nr. 812/56, Kragelund, fredningssag. NM jour. 1056/56, Nyby, Benborg, fund af jernslagger. NM jour. nr. 1132/56, Skibsdraget, offerfund m. lerkar. NM jour. nr. 1160/56, Asbo, overpløjet høj. NM jour. nr. 1157/56, Søndervang, gravplads el. boplads fra ÆRJ. NM jour. nr. 490/56, Dostrup, Novrups gravninger. NM jour. nr. 1057/56, Revsing, gruber med lerkarskår, Novrup. NM jour. nr. 1041/56, Møsvrå, skålgruber. NM jour. nr. 492/56, Lejrskov, overpløjet høj, Novrups gravning. NM jour. nr. 1156/56, Gejsing, dyssekammer, undersøgt af Novrup.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved fornyet besigtigelse d. 15/11 1956 var højene sb. 87, 92 og 95 tilfredsstillende istandsatte, medens højen sb. 91 fremdeles var overpløjet i hele sin udstrækning. Ejeren måtte derfor ved fornyet skriftlig henvendelse fra NM I gøres opmærksom på, at også denne høj var fredet og burde reetableres omgående.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af de beskadigede gravhøje sb. 87, 91, 92 og 95 i Bække sogn, der af ejeren var blevet lovet udbedret før 15/10 d.å. (jvf. skrivelse af 4/8). Højenes tilstand svarede imidlertid ganske til den beskrivelse, som inspektør Vebæk havde givet d. 26/4 d.å. Ejeren kontaktes.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
D. 26/4 1956 besigtigedes en højgruppe nord for Kragelund, hvoraf flere høje, ifg. indberetning af 22/4 1956 fra lærer Novrup, Staushede, var blevet overpløjet og beplantet med gran. Da beliggenheden af de fredede ifh. til de ikke-fredede høje var uklar ved 1. besigtigelse blev en ny besigtigelse nødvendig d. 29/5 1956. Herefter kunne flg. oplyses: Den pågældende højgruppe omfattede højene sb. 86-97, Bække. Af disse høje var de 7 (sb. 86, 87, 88, 91, 92, 93 og 95) fredet. Af de ikke fredede høje så de 2 sydligste (sb. 96 og 97) ud til at have været overpløjet i længere tid, medens højene sb. 89 og 94 (begge noget ubetydelige) tilsyneladende var blevet ompløjet og beplantet med gran. Høj sb. nr. 90 var kun en lille rest - det østligste af en høj, hvoraf den øvrige del var bortskåret af landevejen. Af de fredede høje var sb. 86, 88 og 93 intakte, medens de 4 andre høje (sb. 87, 91, 92 og 95) var beskadigede som følger... [jvf. sagen]. De 4 beskadigede høje skulle reetableres. D. 4/6 1956 aftaltes med ejeren at denne havde udbedret skaderne på de 4 fredede høje inden d. 15/10 1956.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse af overpløjning samt beplantning af flere gravhøje - heraf flere fredede - beliggende på matr. 1 ak af Kragelund. [Sagen omfatter i sin helhed sb. 86-97 i Bække s., Anst h.].

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 563/57; 812/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af sb. 87, 92, 95 og 91 der alle var blevet istandsatte.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilstand som tidligere beskrevet med den tilføjelse, at højen nu ligger i en mindre lysning i plantage. Højen er bevokset med lyng, blåbær samt graner i den S-lige periferi og i hullet i midten. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Lyng, træer. Omgivelser: Plantage, trafik. Foto: S/H, 04, neg.nr. 32, set fra NØ. F, 04, neg.nr. 13, set fra NØ. Flyfoto S4015-F153/101.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)