Asbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-124

Fredningsnr.
330711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Afgravet med lige stejlbrink i vest og syd. I toppen hul, 6 x 4,5 m, 1 m dybt. Afgravninger i nord og nordvestsiden. Rævegrave. Omkring foden i vest og nord en rundtløbende fure. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi liggende paa faldende Grund c. 3,00 met Høi. Tværmaal 30,00 met. Rimeligvis en lille naturlig Banke, paa hvis Top der er lagt en Høi. I sammes Top er der gravet et Hul af 4,50 met Tværmaal, af hvilket der er taget nogle faa Sten. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1979: Græs

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 25 m. Afgravet med lige stejlbrink i V og S. I toppen hul, 4½ x 6 m, 1 m dybt. Afgravninger i N- og NV-siden. Rævegrave. Omkring foden i V og N en rundtløbende fure. Græs og lyng i ager.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. I miserabel tilstand, ca. 24 x 20 x 2,5 m. Hele højen er stærkt ødelagt af kreaturer, der sparker jorden op over sig og graver hvilegruber. Toppen affladet og nedhulet. Siderne trampet ned; især i V og S, hvor der ses stejle sider i konstant nedbrydning. Det meste af højen er bar og resten bevokset med græs. Beliggende i græseng uden indhegning. Her er en klar overtrædelse; hvis der ikke gøres noget, forsvinder højen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Foto: S/H, 04, neg.nr. 24, set fra S. F, 03, neg.nr. 67, set fra S. Flyfoto S4015-F156/073. Bevoksning: 1979: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)