Asbo
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-129

Fredningsnr.
330712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3775, p. 6.

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 29 m. I top mindre, i Ø- og S-siden større bueformede nedgravninger efter ræve. Fyrretræer i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1897 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 15939-42: Gravfund fra høj ved Asbo (Asbo III), Ribe amt. Optaget og indleveret af figurmaler G. V. Blom. Jvf. beretning feb. 1898, NM jour. nr. 490/97 samt NM C 8973-77. NM A 15939-42 (to skafthulsøkser samt to lerkar) blev fundet i bundgraven (bundgravene?) i en høj på matr. nr. 5 af Asbo, Bække s., Andst h., Ribe a.

1897 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 490/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tegning af lerkar nr. 3 (NM C 8977) fundet i høj nr. 2 ved gravning i Asbo på matr. nr. 5.

1897 Museal udgravning
Journal nr.: 490/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenalders grave i Asbo (Asbo III), Bække s., Anst h., Ribe a. Undersøgt af NM ved figurmaler G. V. Blom. Beliggende på matr. nr. 5 af Asbo by. Ved udgravningen afdækkedes; Grav A (herfra NM C 8973) [urnegrav], grav B (herfra NM C 8974-77) [urnegrav], stene C, grav D [bronzealdergrav], stene E, stene F, stene G (herfra NM A 15939-42) [en eller to stenaldergrave] og stenring H. (NM A 15939-42 og NM C 8973-77).

1897 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM C 8973-77: Højfund fra Asbo (Asbo III), Ribe amt. Indleveret af kunstmaler G. V. Blom. Jvf. beretning af feb. 1898 samt NM A 15939-42. NM C 8973 (lerkar, hertil få brændte ben) fundet tæt under topoverfladen af en høj og stod på en flad stenflise, omsat og dækket af andre stenfliser (beretningens grav A). NM C 8974-79 (lerkar, spiralarmring af jern, jernnål og lerskål) fundet temmelig tæt under overfladen af en høj på matr. nr. 5 af Asbo, Bække s., Anst h., Ribe a. (i beretningens grav B). I en lille stensætning af 8 flade sidesten, en bundsten og en dæksten stod lerkar NM C 8974. Over dette var som låg anbragt kar NM C 8977 og i det lå brændte ben indtil en afstand af 4 cm. under randen. Ca. 7 cm. under randen lå omtrent vandret jernringen NM C 8975 og ved karsiden, ca. 7 cm. fra randen stod med hovedet fastrustet til ringen jernnålen NM C 8976, hvis spids omtrent nåede karbunden. Hertil brændte ben.

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, Høide 2,75. Tværmaal 29,00 met. I Toppen en overfladisk Gravning. Den østlige Trediedel af Høien er borttaget, derved er en Stenkjærne bleven blottet. Om Foden er der lagt en Stenkrands af Stene med 0,30-0,70 met. Tværmaal. Afstanden mellem Stenkjærnen og Stenkrandsen er 3,75 met. Lynggroet i Ager.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 29 m. I top mindre, i Ø- og S-siden større bueformede nedgravninger efter ræve. Fyrretræer i ager.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Forholdsvis velbevaret. Toppen affladet og lidt hulet. Ø- og S-siden beskadiget af større hueformede afgravninger. Bevokset med spredte træer, græs og ligger i dyrket mark. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 04, neg.nr. 23, set fra SØ. F, 03, neg.nr. 65, set fra SØ. Flyfoto S4010-F157/145.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)