Revsing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190103-7

Fredningsnr.
34075

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/6 1883, købt. Afmærkn.: MS 1892, en af mærkestenene ødelagt i 1915, men ny opsat i 1916. Høj, 2,5 x 18 m. Foden mod S og V aftrampet af kreaturer. (Ejeren lovet at hegne); mod N støder foden mod et gærde. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. F.M. "Fortegnelse over Mindesmærker fredlyste 1876-85". S.53.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2½ x 18 m. Foden mod S og V aftrampet af kreaturer (ejeren lovet at hegne). Mod N støder foden mod et gærde. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. De gamle skader tilgroet.´Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.66.79-S. S/H 05.39.79-S.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)