Revsing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190103-7

Fredningsnr.
34075

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/6 1883, købt. Afmærkn.: MS 1892, en af mærkestenene ødelagt i 1915, men ny opsat i 1916. Høj, 2,5 x 18 m. Foden mod S og V aftrampet af kreaturer. (Ejeren lovet at hegne); mod N støder foden mod et gærde. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. F.M. "Fortegnelse over Mindesmærker fredlyste 1876-85". S.53.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2½ x 18 m. Foden mod S og V aftrampet af kreaturer (ejeren lovet at hegne). Mod N støder foden mod et gærde. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. De gamle skader tilgroet.´Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.66.79-S. S/H 05.39.79-S.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)