Revsing
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190103-9

Fredningsnr.
34076

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/6 1883, købt. Afmærkn.: 1892, en af mærkestenene ødelagt i 1915, men ny opsat i 1916. Høj, 4 x 24 m. I nordvest mindre, flad afgravning i siden. Nord- og sydsider- ne noget aftrampede. I vestfoden lille skår. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. F.M. "Fortegnelse over Mindesmærker fredlyste 1876-85". S.53. Bevoksning: 1979: Græs

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4 x 24 m. I NV mindre, flad afgravning i siden. N- og S-siden noget aftrampede. I V-foden lille skår. Græs i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Gamle skader tilgroet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Foto: F 05.68.79 fra SV. S/H 05.41.79-SV. Bevoksning: 1979: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)