Jættehøj

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190103-23

Fredningsnr.
34077

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, ca. 25 x 3 m.
Undersøgelsehistorie

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Toppen afgravet i en bredde af 10 m. Østsiden stejlt afskå- ret med en 2 m høj, nøgen brink; vest- og sydfoden afskåret; i vestsiden fald afgravning. Græsklædt i ager.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 x 24 m. Toppen afgravet i en bredde af 10 m. Østsiden stejlt afskåret med en 2 m høj, nøgen brink. V- og S-foden afskåret. I vestsiden flad afgravning. Græs i ager.

1952 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højens tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: De gamle skader og udbedringer tilgroet med græs, lyng og gyvel. Højen iøvrigt velbevaret. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis. Ændring af dokument på grund af matrikelændringer igang 2006.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra S
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra N
Oversigtsbillede - højen set fra V
Foto, oversigt