Hjarup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-3

Fredningsnr.
35092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, indtil 1,8 - 2,0 x 17 m. Størstedelen af nordsiden bortgravet, større indgravning fra V og i toppen, til nær bund. Lidt håndsten ses i siderne. bevokset med træer og græs, i skov. NB: Højene sb 3 (3509-2) og 5 (3509-4) fredes efter deres beliggenhed; sammen med sb 4 (3509-3) udgør de en gruppe i en skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 2 met. Tværmaal 17 met. Træbevoxset, i Skov. Størstedelen af den nordlige Side er bortgraven.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.8-2.0 x 17 m. Største delen af nordsiden bortgravet, større indgravning fra vest og i toppen, til nær bund. Lidt håndsten ses i siderne. Bevokset med træer og græs, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 519/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler sb. 3-5]. Uoverensstemmelser ml. sb-tekst og afsætning på målebordsblad. Sb. 3 = den nordligste høj. Sb. 4 = den mellemste høj. Sb. 5 = den sydligste høj. Der må således ligge en modsigelse i Fredstrups bemærkning i sb. Denne bør rettes til: Højene nr. 3-5 ligge fod mod fod i en linie fra Nord til Syd. 3 nordligst, 5 sydligst.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Afsætning korrekt på målebordsblad. Beskadigelser: Delvis fjernelse, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. *** Nyberejsningstekst *** 14-03-1996: Høj. Stærkt afgravet nordside, hvorved højen er næsten halveret herved er tre huller fremkommet, ca. 3-4 m i diameter, 1,0 -1,5 m dybe, indgravet fra V, NØ og ned i toppen. Alt tilgroet. Bevokset med 4-5 bøgetræer og ldt krat samt græs i bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** 14-03-1996:Ridesit syd for 3509:4. Sagsbehandlerkommentarer: JBA: Afsætning OK.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Trænger til pleje - plejebehov 3. ligger gemt i træer og krat.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)