Hjarup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-4

Fredningsnr.
35093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 - 17 m. Flad sænkning i top og nordside iøvrigt velbevaret. Be- vokset med træer og græs, i skov. NB: Højene sb 3 (3509-2) og 5 (3509-4) fredes efter deres beliggenhed; sam- men med sb 4 (3509-3) udgør de en gruppe i en skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Højde 2 met. Tværmaal 18 met. Træbevoxet, i Skov. I Toppenn er ved Nedgravning indrettet en Græsbænk. Sidderne ere, navnlig mod Nord, delvis afgravede.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16-17 m. Flad sænkning i top og nordside, i øvrigt velbevaret. Bevokset med træer og græs, i skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 519/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Omhandler sb. 3-5]. Uoverensstemmelser ml. sb-tekst og afsætning på målebordsblad. Sb. 3 = den nordligste høj. Sb. 4 = den mellemste høj. Sb. 5 = den sydligste høj. Der må således ligge en modsigelse i Fredstrups bemærkning i sb. Denne bør rettes til: Højene nr. 3-5 ligge fod mod fod i en linie fra Nord til Syd. 3 nordligst, 5 sydligst.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn. *** Nyberejsningstekst *** Høj. Den nordlige af to sammenhængende fladsænkning i SV. to. Tre affladninger i NØ og Ø-siden. Bevokset med fem bøgetræer, lidt krat og græs i bøgeskov. ** Seværdighedsforklaring ** Ridesti syd for 3509:4. Sagsbehandlerkommentarer: JBA: Afsætning OK.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det trænger til pleje. Plejebehov 3 - det ligger gemt i tæt krat og skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)