Svindinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-8

Fredningsnr.
39171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse, 8 x 5 m, 1 m høj. I sydenden 2 sidesten og afvæltet dæksten af kammer. I midten større sten; i nærheden 3 store sten uden orden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Resterne af en større Stengrav. Paa en lille Plet Jord, der danner en uopdyrket Forhøjning i Marken, ligger endnu 7 større Sten væltede omkuld. Hvordan Graven har været, lader sig ikke længere se, og der vides intet derom. Efter Omfanget snarest en Jættestue. Bevoksning: 1983: Græs

1916 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af langdysse, 8 x 5 m, 1 m høj; i sydenden to sidesten og afvæltet dæksten af kammer. I midten større sten; i nærheden 3 store sten uden orden. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af langdysse orienteret NNV-SSØ. I S to bæresten in situ, V for disse en halv nedvæltet dæksten. I N 3 store, tætliggende sten, formentlig fra endnu et kammer. Midt på højen 1 meget stor, liggende sten, samt adskillige noget mindre (alen - til meterstore) samt ned til håndstørrelse. Flere af disse sten er muligvis henkastede marksten. Mål: 1,3x10,6x4,6 m. Bevoksning: 1983: Græs

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)